อัตราค่าห้องพัก

ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 20 ธันวาคม 2563

ช่วงเวลา Deluxe
Bungalow 

(Twin / Double)
เตียงเสริม
 1 ม.ค. – 31 มี.ค.
(High Season)
1,000 บาท 300 บาท
1 ก.ค. – 31 ส.ค.
(High Season)
1,000 บาท 300 บาท
1 เม.ย. – 30 มิ.ย.
(Low Season)
800 บาท 300 บาท
1 ก.ย. – 31 ต.ค.
(Low Season)
800 บาท 300 บาท
1 พ.ย. – 20 ธ.ค.
(Low Season)
800 บาท 300 บาท

หมายเหตุ : 21 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ช่วงคริสมาสต์เเละปีใหม่ 
ราคาห้องพัก 1,200 บาท/ห้อง/คืน (ห้องอย่างเดียว)